Filosofie

Kwaliteit en veiligheid zijn onze sleutelwoorden. We willen je laten genieten van één van ‘s mens grootste dromen: vliegen. En dan nog vrij vliegen, bijna als een vogel. Geen motorgeluid, geen omslachtige procedures. De vrije vlucht is de meest pure vorm van vliegen.
 

Om daar ten volle van te kunnen genieten is het essentieel om aandacht voor veiligheid te hebben. Veiligheid is dan ook onze eerste prioriteit. Parapente is een sport. Net als bij andere sporten zoals duiken of skiën dien je goed begeleid en opgeleid te worden om risico‘s te vermijden.


Wij zijn de enige Belgische school die met meerdere gebrevetteerde monitors werkt. De meesten van hen doen dit als vrijwilliger vanuit hun passie voor het vliegen, en om deze passie door te geven. Het zijn allemaal mensen met een achtergrond als bijvoorbeeld leerkracht lichamelijke opvoeding, kinesist en andere, dikwijls zijn het tevens succesvolle competitiepiloten. Airsport is een niet-commercieel ingestelde school, de opbrengsten worden in de eerste plaats geherinvesteerd in materiaal en in voortgezette vorming voor onze instructeurs. Daardoor krijgen ze de best mogelijke en voortdurende opleiding. Zo zijn we zeker dat we steeds de beste en gemotiveerde mensen hebben. We beschikken over goed, modern en normgekeurd materiaal.


De opleiding wordt op een pedagogisch doordachte manier opgebouwd. We willen je laten genieten maar er tegelijk voor zorgen dat je echt bijleert. We houden van een losse en vriendschappelijke sfeer. Je instructeurs zijn geen 9 to 5 mensen: ze brengen de stage samen met de stagiairs door, logeren en eten samen met jullie. Het zijn mensen die in de eerste plaats gedreven worden door hun passie voor het vliegen, en die deze graag aan jullie doorgeven.