Veelgestelde vragen

TOP

Is het gevaarlijk?

Parapente is een risicosport en zoals bij alle actieve ontspanningsactiviteiten zijn ongevallen nooit helemaal uit te sluiten. Parapente is echter –ook statistisch– niet onveiliger dan andere actieve sporten. Je maakt elke sport in hoofdzaak trouwens zelf veilig of onveilig door je al of niet aan de basisregels te houden. Een goede opleiding is de basis voor een veilige beoefening van Parapente. Dat gaat samen met de sensibilisering van de leerling-piloten om, net als in het autoverkeer, een defensieve stijl aan te houden en steeds voorzichtig te blijven, ook al heb je veel ervaring.

TOP

Zijn er verschillende disciplines?

Ja, je hebt het afstandsvliegen (XC of cross-country) in de bergen en in het vlakland zoals in België wat op zich 2 andere types van vliegen zijn. En er is de acrobatie, die ook haar eigen competities kent.

TOP

Is er een verzekering?

De Belgische Vrije Vlucht Federatie (BVVF) heeft met Aviabel specifieke contractvoorwaarden afgesproken waarvan alle personen die de sport beoefenen in het kader van een erkende school en alle leden van de BVVF kunnen genieten.

Voor de alle leerlingen sluiten we een (kalender)jaar verzekering af, deze kost 25 euro. Deze verzekering is verplicht en dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de monitors t.o.v. de leerlingen, en de aansprakelijkheid van de leerlingen t.o.v. derden. Er is ook een dekking voor reddings- of opsporingskosten en een (nogal beperkte) dekking voor medische kosten. Deze verzekering dekt echter geen zaken zoals annulering of repatriëring. Daarvoor kan je best een aparte reisverzekering afsluiten. Europe Assistance dekt (situatie van januari 2020) parapente in hun standaard polissen.

TOP

Kan ik de opleiding spreiden over meerdere jaren?

Uiteraard. Je kan er zo lang over doen als je wil, al zal je na een periode van inactiviteit weer even moeten oefenen om er weer in te komen. Het is een beetje als fietsen, de basis vergeet je niet snel. Toch is het duidelijk dat regelmatige praktijk je niveau hoog houdt. Wees daarom zeer voorzichtig als je pas opnieuw gaat vliegen na een periode van inactiviteit. Sommige mensen, die zeer weinig gaan vliegen, verkiezen om dit steeds binnen het kader van de school te blijven doen. Zo kunnen zij genieten van de sport zonder zich te bekommeren om hun niveau van autonomie of zonder eigen materiaal.

TOP

Wie kan parapente leren?

Nagenoeg iedereen. Je hebt geen speciale vaardigheden of kennis nodig, alles wordt aangeleerd. Je dient wel normaal te been te zijn en een normale fysieke conditie te hebben. Je hoeft echter helemaal geen geboren atleet of getrainde sporter te zijn.

TOP

Ik heb last van hoogtevrees…

Het hangt er natuurlijk vanaf hoe sterk jouw hoogtevrees aanwezig is. Een normale mate van hoogtevrees is trouwens een natuurlijke reflex die bij iedereen aanwezig is. Vreemd genoeg blijken mensen met een sterke hoogtevrees daarvan weinig of geen last te hebben bij het vliegen. Het is nu eenmaal een ander gevoel en het feit dat je zit in een zitharnas en ver wegblijft van de grond en obstakels helpt ook. De pedagogische tandemvlucht is de aangewezen manier om al te wennen aan het luchtgevoel. Heb je toch twijfels praat er dan over met ons en raadpleeg eventueel je huisarts.

Hoewel het voor sommige mensen wel helpt is Parapente echter geen therapie om van een fobie voor hoogtes af te raken.

TOP

Is er een bepaalde leeftijdsgrens?

Hoewel er geen exacte minimumleeftijd is bepaald vragen wij dat je minstens 14 bent. Ben je minderjarig dan is een geschreven toelating van je ouders of voogd vereist. En de maximumleeftijd? Er is er geen behalve in je eigen hoofd! Als je fit en gemotiveerd bent, dan kan je leeftijd geen bezwaar zijn. Heb je twijfels over je gezondheidstoestand, spreek er dan over met je arts. Je conditie wordt aangesproken en de eerste indrukken bij het vliegen zijn sterke emoties.

TOP

Welke kledij moet ik voorzien?

Je dient te zorgen dat je kledij draagt die tegen een stootje kan en hoge (enkelverstevigende) schoenen (zoals bv. bergschoenen).

TOP

Ik wil graag dat mijn partner of mijn gezin mij vergezelt op stage.

Dat kan, en bepaalde stages lenen zich daar meer toe dan andere. Op sommige van de stagelocaties is weinig te beleven voor mensen die niet deelnemen aan de stage, maar er zijn ook bestemmingen die er zich best toe lenen. Indien verschillende koppels of groepen in een bepaalde periode die wens uiten dan proberen wij in functie daarvan de locatie voor te stellen. Zowel nabij (Vogezen) als in meer exotische oorden (Spanje, Marrokko, Turkije) zijn er locaties waar water, zon en bezienswaardigheden zich verenigen met nabije vliegsites.

TOP

Zal ik theorie moeten studeren?

Er zijn een aantal theorielessen voorzien. Deze omvatten meteorologie (leren om het weer te lezen, verschillende wolkentypes etc..), aerodynamica(waarom vliegt een vleugel, wat is thermiek,…) en reglementering (waar mag ik wel of niet vliegen, wat zijn de voorrangsregels,…). Moeilijk of veel is het echter niet. Als je je brevet wil halen zal je ook een theorie examen over deze stof moeten afleggen, dit wordt door de federatie georganiseerd.

TOP

Ik ben andersvalide

Er bestaan aangepaste programma‘s zoals bijvoorbeeld voor mensen met een verlamming van de onderste ledematen. Met aangepast materiaal kunnen piloten nagenoeg volledig autonoom worden. Afhankelijk van je exacte conditie kunnen we bekijken wat er kan. Het is mogelijk dat we je moeten doorverwijzen naar een andere school die over het juiste materiaal beschikt. Een gesprek met één van onze monitors kan duidelijkheid brengen.

TOP

Is er een medische keuring of onderzoek vereist?

Er is geen medisch onderzoek vereist, maar je dient normaal te been te zijn en een normale fysieke conditie te hebben. Een normaal zicht is ook nodig, een bril of lenzen zijn geen probleem. Je hoeft helemaal geen geboren atleet of getrainde sporter te zijn.

Heb je twijfels over je gezondheid of heb je bepaalde aandachtspunten (zwak hart, longen,..) dan dien je zeker eerst met je arts te overleggen.

Een goede richtlijn is of je medisch gezien met de auto mag rijden. Als je mag autorijden kan je waarschijnlijk ook vliegen.

TOP

Wat als ik minder goed te been ben?

We kunnen het programma in bepaalde mate aanpassen om daarmee rekening te houden; het hoeft dus niet noodzakelijk een probleem te zijn. Maar we dienen wel te evalueren of er geen veiligheidsrisico door ontstaat. Het hangt dus af van je precieze mogelijkheden. Een gesprek met één onze monitors kan duidelijkheid brengen.

TOP

Moet ik in goede conditie zijn?

Je dient normaal te been te zijn en een normale fysieke conditie te hebben. Je hoeft echter helemaal geen geboren atleet of getrainde sporter te zijn.

TOP

Heb ik zelf materiaal nodig?

Voor de opleiding heb je zelf niets nodig, alle benodigde materiaal wordt door Airsport voorzien en het gebruik ervan is inbegrepen in de prijzen. Als je weet dat je verder aan Parapente zal doen en je wil buiten de school zelf gaan vliegen dan kan je best investeren in je eigen materiaal. Airsport kan je daarbij gidsen en voor bepaald materiaal kunnen wij je ook van zeer goede prijzen laten profiteren.

TOP

Na hoeveel tijd kan ik zelf autonoom gaan vliegen?

Iedereen is verschillend, en de notie van autonomie blijft in feite wat vaag, dus het hangt er een beetje vanaf hoe intensief je bezig bent, hoe snel je bepaalde vaardigheden en inzichten oppikt enzomeer. Maar algemeen gesproken hebben veel mensen na 3 stages of een 30-tal vluchten voldoende autonomie om zelf te gaan vliegen, al dan niet onder begeleiding van meer ervaren piloten. Wij raden ten stelligste aan om dit in clubverband of met vrienden te doen. Je leert van elkaar, je houdt elkaar in het oog en kan elkaar verbeteren. De parapentegemeenschap is een zeer open gemeenschap en nieuwe piloten worden altijd vlot geholpen en met raad bijgestaan. Airsport blijft je verdere evolutie trouwens bijstaan met de clubformules of met SIV of thermiek stages.

TOP

Wat gebeurt er als het weer slechter is dan voorzien?

Voor de basisopleidingen op de leshelling wordt steeds via e-mail contact met je monitor voorzien op de avond voor of de ochtend van de les. Die heeft dan de laatste weerberichten nagekeken en zal indien de dagvoorspelling inderdaad te slecht is de les aflasten.

Op de stages hebben we meestal wel uitwijkmogelijkheden. Maar het weer is natuurlijk geen exacte wetenschap. Mocht het weer zo slecht zijn dat er 3 of meer dagen niet kan gevlogen worden, dan is proportionele terugbetaling van je stagegeld voorzien.

TOP

Waarom gaan de initiaties op verschillende leshellingen door?

Bij alle vliegactiviteiten is de wind en dan vooral de windrichting van groot belang. Daarom kiezen we de leshelling in functie van de windrichting, en ook de windsterkte. Bij wat sterke wind zijn sommige plaatsen beter afgeschermd dan andere.

TOP

Wat moet ik meebrengen naar de leshelling?

Je dient te zorgen dat je kledij draagt die tegen een stootje kan en hoge (enkelverstevigende) schoenen (zoals bv. bergschoenen). Een lange broek en een t-shirt met lange mouwen is ook aan te raden. Ook een paar handschoenen helpt. Voorzie ook voldoende water en een lunchpakketje.

TOP

Wat moet ik meebrengen op een grote-vluchtenstage?

Je krijgt op de infovergadering die voor elke stage gehouden wordt een lijstje met benodigdheden. Het gaat in hoofdzaak om kledij, zonnebrandolie, handschoenen, slaap- en wasgerei enzomeer. Het benodigde materiaal (scherm, radio, zitharnas, helm, ..) is door Airsport voorzien.

TOP

Hoe bekom ik het pilotenbrevet?

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om het brevet te kunnen aanvragen bij de BVVF. Er is een praktisch gedeelte en een theoretisch gedeelte. Samenvattend kan je stellen dat je minstens 70 vluchten die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen moet gemaakt hebben. Dit moet je kunnen aantonen aan de hand van je vliegboekje. Daarin noteer je al je vluchten, en deze worden afgetekend door je monitor of andere observators.

Daarnaast moet je slagen in een praktisch en een theoretisch examen. Je vindt de volledige voorwaarden in detail op de website van de BVVF.

Airsport bereidt je volledig voor op het behalen van het brevet van parapente piloot en XC piloot, en kan ook het praktisch examen afnemen. Indien voldoende kandidaten kunnen we ook een theorie examen in onze lokalen plannen met de medewerking van de BVVF.

TOP

Kan ik de opleiding spreiden over meerdere jaren?

Uiteraard. Je kan er zo lang over doen als je wil, al zal je na een periode van inactiviteit weer even moeten oefenen om er weer in te komen. Het is een beetje als fietsen, de basis vergeet je niet snel. Toch is het duidelijk dat regelmatige praktijk je niveau hoog houdt. Wees daarom zeer voorzichtig als je pas opnieuw gaat vliegen na een periode van inactiviteit. Sommige mensen, die zeer weinig gaan vliegen, verkiezen om dit steeds binnen het kader van de school te blijven doen. Zo kunnen zij genieten van de sport zonder zich te bekommeren om hun niveau van autonomie of zonder eigen materiaal.

TOP

Aan welke voorwaarden moeten onze monitors voldoen?

In België wordt de vrije vlucht geregeld door een nationale federatie: De Belgische Vrije Vlucht Federatie VZW (BVVF). Dit omvat het beheer van vliegplaatsen, erkenning van scholen, brevetten, examens, relaties met de overheid, enzomeer. De federatie bepaalt ook aan welke regels de scholen moeten voldoen. Eén van de regels is dat een school door de BVVF erkende monitors moet hebben. Om monitor te kunnen worden dien je naast een hoop ervaring ook een specifieke opleiding genoten hebben en testen afleggen. Meer informatie over het monitor brevet en andere brevetten vind je op de website van de BVVF.